telefon:

+40741405281

Dumitru Serban IAȘUL CULTURAL Quality In Language Learning – QuiLL – Proiect ERASMUS+- încheiat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Quality In Language Learning – QuiLL – Proiect ERASMUS+- încheiat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Quality In Language Learning - QuILL - Proiect ERASMUS+

La 24 februarie a.c., începând cu ora 9:30, în Sala „Ferdinand” (Corp A) a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, am participat la conferința de final a proiecutului – Erasmus+ Erasmus+ – Strategic Partnerships for Digital Education Readiness.

Obiectivele proiectului sunt: să ofere lectorilor de limbi străine abilitatea de a identifica, evalua, utiliza, crea surse digitale și TIC care să contrinuie la îmbunătățirea practicilor de predare a limbilor străine bazate pe tehnologii digitale în învățământul superior în predarea limbilor străine în scopuri specifice (LSP) în 18 limbi ale statelor membre, repectiv – să ofere factorilor de decizie și factorilor care elaborează politici de informații care să le permită îmbunătățirea implementării surselor și metodei de predare a limbajelor de specialitate în limbile europene prin resurse digitale și TIC în sistemul de învățământ superior din Europa.

Organizatorii manifestării au fost: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată.

Coordonatori ai proiectului au fost: Teodora GHIVIRIGĂ, Conf. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Manager de proiect pentru România în cadrul proiectului QUILL – Quality in Language Learning; Marina VRACIU, Conf. univ. dr., Facultatea de Litere, Departamentul de limbi Străine, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Ludmila BRANIŞTE, Conf. univ. dr., Facultatea de Litere, Departamentul de Românistică, Jurnalism și Ştiinţe ale Comunicării și Literatură Comparată, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Gabriela GAVRIL, Lect. univ. dr., Facultatea de Litere, Departamentul de Românistică, Jurnalism și Ştiinţe ale Comunicării și Literatură Comparată, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, respectiv Gina NIMIGEAN, Lect. univ. dr., Universitatea „Makedonía”, Thessaloniki/ Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Quality In Language Learning - QuILL - Proiect ERASMUS+

Quality In Language Learning – QuILL – Proiect ERASMUS+

Înainte de deschiderea evenimentului, doamna Teodora GHIVIRIGĂ, Conf. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Manager de proiect pentru România în cadrul proiectului QUILL – Quality in Language Learning, atât despre proiect, despre echipa care a lucrat la implementarea acestuia, dar și despre principalele obiective ale acestuia, ne-a precizat:

Din comitetul ştiinţific al proiectului au făcut parte: Gabriela HAJA, Cercetător ştiinţific gr. I, dr., Academia Română – Filiala Iași; Răzvan SĂFTOIU, Prof. univ. dr. habil., Universitatea „Transilvania” din Brașov; Tomasz KLIMKOWSKI, Prof. dr. habil., Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań; Lilia TRINCĂ, Conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Carolina DODU-SAVCA, Conf. univ. dr., Universitatea Liberă Internațională din Moldova; Luminiţa DRUGĂ, Conf. univ. dr., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; Ciprian-Lucrețiu SUCIU, Conf. univ. dr., Universitatea „Makedonía”, Thessaloniki; Petar RADOSAVLJEVIĆ, Conf. univ. dr., Universitatea din Zagreb; Laura Ioana LEON, Conf. univ. dr., UMF „Grigore T. Popa” din Iași; Cristina Valentina DAFINOIU, Conf. univ. dr., Universitatea „Ovidius”, Constanța; Nikolai Dimitrov PASKALEV, Lect. univ. dr., Universitatea din București & Academia Bulgară de Științe, Sofia; Ivana IVANIĆ, Lect. univ. dr., Universitatea din Novi Sad.

La WORKSHOP-ul INTERNAȚIONAL – O abordare pragmatică a predării limbii române ca limbă străină în învățământul superior: utilizarea resurselor digitale pentru limbajele de specialitate din perspectiva Proiectului QuiLL – Quality in Language Learning, am participat la invitația doamnei profesor Marina Vraciu de la Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a Facultății de Litere din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza”. Doamna profesor Marina Vraciu, după cum se poate constata, face parte din echipa de coordonare a proiectului. De asemenea, doamna profesor, pentru cei prezenți, a prezentat cercetarea  – Bune practici în predarea limbii bulgare prin prisma experienței ca profesor Erasmus: bulgara specializată, limbajul pentru afaceri și turism.

Atât despre proiectul QuiLL – Quality in Language Learning (participanți, scopul proiecutlui, echipa de implementare, universități implicate, rezultate), cât și despre tema amintită, doamna profesor Marina Vraciu susține:

Rezultatele proiecutlui de față sunt: crearea unei baze de date de resurse OER (open educatioal resources) on-line de predare/învățare a limbilor străine pentru limbile europene; elaborarea unui pachet de formare pentru identificarea, utilizarea și crearea resurselor de predare online a limbilor străine la nivelul învățământului superior; elaborarea unor norme privind implementarea oportunităților de învățare a limbilor digitale și TIC în sistemele de învățământ superior.

Pentru a vă face o părere despre conținutul proiectului, vă invităm să accesați linkul – https://quill.pixel-online.org/

Quality In Language Learning - QuILL - Proiect ERASMUS+

Quality In Language Learning – QuILL – Proiect ERASMUS+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

AUDIO – „Strigăt de luptă pentru libertate, pentru decență, pentru creație în condiții neîngrădite”AUDIO – „Strigăt de luptă pentru libertate, pentru decență, pentru creație în condiții neîngrădite”

Astfel avea să declare criticul de artă Ioan Răducea, la 2 februarie 2024, în contextul prezentării volumului „Confesiuni elective” (Editura Junimea, 2023) și a vernisajului expoziției „Introspecții picturale”, ambele semnate