Dumitru Serban Memoria orașului I

Memoria orașului I

CUPRINS:
1. Incursiune în miezul tradiţiilor cu etnologul
Silvia Ciubotaru ………………………………………………………………… 5
2. Cultura unui popor, păstrată în manuscrise
şi tipărituri, apărată cu grele blesteme scrise
pe marginea acestora …………………………………………………… 29
3. Nicolae Creţu, repotenţarea „de logos”
a cuvântului ……………………………………………………………………. 55
4. Nichita Danilov, „umbra de aur” deasupra timpului …… 87
Ultimul lutier contopit pe vecie cu propria
creaţie… ……………………………………………………………………………. 97
5. Vinul, împletirea vieţii cu moartea ………………………………… 113
Lumină şi culoare, viaţă şi trăire prin poezia
şi pictura lui Aurel Istrati ……………………………………………135
6. Calistrat Robu, esenţa tradiţiei în artă…………………………..147
7. Cadenţa trăirilor şi a universului în opera
pictorului Liviu Suhar ………………………………………………….167
8. Dumitru Vacariu, ieşirea din timp şi spaţiu,
conturarea operei artistice, izvorâtă din frumos
şi tradiţie……………………………………………………………………….. 195