telefon:

+40741405281

Dumitru Serban PROMO EMISIUNE, de Dumitru ȘERBAN Profesorii – Ilie Danilov și Mihail Marinescu – biografie și operă – în emisiunea Comunități Etnice/Ruși Lipoveni din 1 martie a.c., de pe undele Radio Iași, h. 20 și 30 de minute

Profesorii – Ilie Danilov și Mihail Marinescu – biografie și operă – în emisiunea Comunități Etnice/Ruși Lipoveni din 1 martie a.c., de pe undele Radio Iași, h. 20 și 30 de minute

Comemorați slaviștii Ilie DANILOV (1946-2012) și Mihail MARINESCU (1927-1995), profesori de înaltă ținută academică

În ediția de astăzi a emisiunii noastre relatăm de la o manifestare culturală organizată, la Iași, nu demult, în incinta restaurantului „Arnia”, eveniment organizat de către reprezentanții Comunității Rușilor Lipoveni din România.

În cadrul maniifestării, într-o primă secțiune, au fost comemorați slaviștii Ilie DANILOV (1946-2012) și Mihail MARINESCU (1927-1995), profesori de înaltă ținută academică. În a doua parte a evenimentului a fost lansat volumul – În căutarea tărîmului izbăvitor. Schițe pentru o istorie a rușilor lipoveni din România, Partea I – Bucovina, Moldova și Țara Românească, carte editată cu sprijinul financiar al Comunității Rușilor Lipoveni din România, semnată de către prof. univ., dr. în filologie, Leonte Ivanov, șef al Catedrei de Slavistică „Petru Caraman” din cadrul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Cartea a văzut lumina tiparului – în anul 2021 – la Editura Doxologia din Iași, respectiv Editura Comunității Rușilor Lipoveni din România, subiect despre care vorbim în câteva ediții viitoare ale emisiunii noastre.

Astăzi, înainte de toate, îl ascultăm pe domnul profesor, doctor în filologie, Leonte Ivanov, șef al Catedrei de Slavistică „Petru Caraman” din cadrul Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cel care ne descrie, pe scurt, evenimentul care constituie subiectul emisiunii.

 

CRL Iasi, pres Valeriu Ivanov și prof Leonte Ivanov

CRL Iasi, pres Valeriu Ivanov și prof Leonte Ivanov

În cele ce urmează, domnul profesor Leonte Ivanov, specialist în filologie, ne vorbește despre personalitatea profesorului Ilie Danilov, cu accent pe cărțile Domniei Sale. Până a-l asculta, pe scurt, zugrăvim un portret al dascălului Ilie Danilov, un om de înaltă ținută academică, un om cald, un dascăl adevărat.

S-a născut la 2 august 1946 în familia unui marinar din Sulina. A urmat cursurile școlii primare din din orașul natal, după care a fost amdis la Liceul Nr. 2 din Tulcea, iar în 1981 a absolvit, ca șef de promoție pe țară, Facultatea de Filologie, secția rusă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind repartizat la Catedra de Limbi Străine a Universității de Medicină din Iași.

În anul 1996 și-a luat doctoratul în specialitatea „Gramatica Comparată a Limbilor Străine” sub conducerea celebrului lexicograf, profesor universitar, doctor în filologie, Gh. Bolocan. În același an, transferându-se, prin concurs, pe post de conferențiar la Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, unde a lucrat până atunci când a plecat „în satul stelelor”.

Ilie DANILOV (1946-2012)

Ilie DANILOV (1946-2012)

Îl ascultăm pe domnul profesor, specialist în filologie, Leonte Ivanov, cel care ne zugrăvește un portret al domnului profesor Ilie Danilov, amintind principalele lucrări traduse și scrise de către Domnia Sa, în centrul atenției fiind cercetarea – Nesupuși tiparelor vremii. Pușkin – Dostoievdki – Cehov – Esenin – Șvarț – Brodski, carte care a văzut lumina tiparului la Editura Comunității Rușilor Lipoveni din România, respectiv Editura Sfântul Mina, București și Iași, în anul 2010.

 

Basme rusești, Traducere de Ilie Danilov și Iozefina Danilov

Basme rusești, Traducere de Ilie Danilov și Iozefina Danilov

De la același eveniment, manifestare care constituie subiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre… în cele ce urmează o ascultăm pe doamna Cecilia Maticiuc, cea care ne vorbește despre cartea Basme populare rusești, ediție bilingvă, selecție, traducere și adaptare Iozefina Danilov și Ilie Danilov. Cecilia Maticiuc, specialist în filologie, își amintește de regretatul slavist profesor Ilie Danilov, vorbindu-ne de talentul Domniei Sale de fin traducător… și al cărții amintite, bineînțeles cu doamna Iozefina Danilov, soția dascălului Ilie Danilov, cea pe care o și ascultăm, intervenind, subtil… în discurul Ceciliei Maticiuc, pentru ca, imediat, despre traducerea volumului amintit, dar și modul de cum se poate făuri un astfel de proiect, să ascultăm concluziile aferente.

 

Filolog Cecilia Mateciuc, vorbind despre vol Basme rusesti

Filolog Cecilia Mateciuc, vorbind despre vol Basme rusesti

În cele ce urmează, de la manifestarea care consituie subiectul ediției de față a emisiunii noastre, o ascultăm pe doamna Iozefina Danilov, cea care a fost alături de profesorul Ilie Danilov, soțul Domniei Sale, timp de 43 de ani, povestind – la evenimentul amintit – amănunte concrete despre om, soț, tată, traducător, prieten, coleg; Iozefina Danilov se arată plăcut impresionată de organizarea evenimentului de „aducere aminte” a celui care a fost profesorul, slavistul Ilie Danilov.

 

Iozefina Danilov vorbind despre prof Ilie Danilov

Iozefina Danilov vorbind despre prof Ilie Danilov

Vă reamintim că în ediția de astăzi a emisiunii noastre relatăm de la o manifestare culturală desfășurată, la Iași, nu demult, în incinta restaurantului „Arnia”, eveniment organizat de către reprezentanții Comunității Rușilor Lipoveni din România împreună cu cei ai Comunității Rușilor Lipoveni din Iași. Ne amintim, astăzi, de profesorul slavist Ilie Danilov, iar, în cele ce urmează, soția Domniei Sale, doamna Iozefina Danilov, își amintește despre dragostea dascălului pentru scriitorul Iosif Brodski și pentru opera sa, povestindu-ne o întâmplare trăită, prin Veneția, căutând mormântul scriitorului.

Stimați ascultători, ne amintim, în cele ce urmează… și de profesorul Mihail Marinescu, dascăl la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București, cel care are câteva culegeri de folclor, foarte interesante, realizate în satele rusșilor staroveri din țara noastră. În acest context, oferim, din nou, cuvântului domnului profesor, specialist în filologie, Leonte Ivanov, pentru a creiona, pe scurt, un portret al regeretatului dascăl.

 

Mihail MARINESCU (1927-1995)

Mihail MARINESCU (1927-1995)

Dragi prieteni, și dacă am vorbit, astăzi, despre regretații dascăli Ilie Danilov, respectiv Mihail Marinescu spunem să le fie țărâna ușoară, mulțumindu-le pentru tot ce a făcut pe ogorul slavisticii.

Acum, se cuvine a aminti cele mai importante lucrări ale domnului profesor Ilie Danilov, fie iertat – Paremiologia rusă din perspectivă comunicativă, lingvistică și stilistică, Editura Sirius, Veliko Tîrnovo, 1995; Studii, articole și comunicări, Editura Moldova, Iași, l996; Repere ale paremiologiei românești, Editura Moldova, Iași, l997; Pagini din viața și opera unor savanți și inventatori români, antologie și note de Ilie Danilov, Centrul de multiplicare al Facultății de limbi sud-est europene de la Universitatea de Studii Străine din Beijing, 1984 și altele.

Într-o viitoare ediție, vorbim, cu specialiștii în filologie – Antonio Patraș, Mircea Platon, Marina Vraciu – despre cartea – În căutarea tărîmului izbăvitor. Schițe pentru o istorie a rușilor lipoveni din România, Partea I – Bucovina, Moldova și Țara Românească, semnată de către profesor universitar, doctor în filologie, Leonte Ivanov.

Despre toate acestea… veți afla mai multe amănunte, în ediția de astăzi a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni… pe care o difuzăm începând cu ora 20 și 30 de minute, pe toate frecvențele Radio Iași.

Ne auzim, online, AICI – http://www.radioiasi.ro/asculta-live/

Comemorați slaviștii Ilie DANILOV (1946-2012) și Mihail MARINESCU (1927-1995), profesori de înaltă ținută academică

Comemorați slaviștii Ilie DANILOV (1946-2012) și Mihail MARINESCU (1927-1995), profesori de înaltă ținută academică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post