Tag: #istoric mihai ștefan ceaușu

În momentul când a fost îndepărtat – la 11 februarie 1866 – în visteria ţării rămăseseră bani foarte puţini, dar puţină lume ştie că acest om, acest Domnitor al Unirii, a avut capacitatea de a returna partea de salariu care i se cuvenea pentru luna februarie, pentru zilele care au urmat momentului 11 februarie.

ISTORIA, IZVOR NESECAT DE CERCETARE, ÎN DIRECŢIA NAŢIONALISMULUI ŞI MINORITĂŢILOR, ÎN ISTORIA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ, ÎN ISTORIA CONSTRUCŢIEI EUROPENEISTORIA, IZVOR NESECAT DE CERCETARE, ÎN DIRECŢIA NAŢIONALISMULUI ŞI MINORITĂŢILOR, ÎN ISTORIA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ, ÎN ISTORIA CONSTRUCŢIEI EUROPENE

Preocupările ştiinţifice ale domnului profesor, doctor în istorie, Cătălin Turliuc, includ studiile cu privire la naţionalism şi etnicitate, istorie modernă şi contemporană, procesul modernizării, istoria dreptului şi istoria construcţiei europene,